ศธ.เตรียมการปฏิรูปการศึกษาคนพิการ

0
February 16, 2018
ศธ.เตรียมการปฏิรูปการศึกษาคนพิการ

ศธ.เตรียมการปฏิรูปการศึกษาคนพิการ ครั้นวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) บอกภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเล่าเรียนสำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังที่กล่าวมาแล้ว จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยกำหนดความคิดเห็นว่า คนพิการศึกษาเล่าเรียนตลอดชีวิตอย่างมีความสบาย มีคุณภาพชีวิตที่เยี่ยมยอด ด้วยวิถีพอเพียง more “ศธ.เตรียมการปฏิรูปการศึกษาคนพิการ”

ศธ.ประเมินการใช้อังกฤษเด็ก-ครูออนไลน์

0
February 13, 2018
ศธ.ประเมินการใช้อังกฤษเด็ก-ครูออนไลน์

ศธ.ประเมินการใช้อังกฤษเด็ก-ครูออนไลน์ เปิดตัวประเมินทันที่ภาคเรียนที่ 1/2560 ตอนนี้ (12 ก.พ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ครั้นเมื่อเร็วๆนี้ตนได้หารือร่วมกับคณะทำงานจากบริติช เคานซิล พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงการประเมินคุณภาพความรู้ความเข้าใจความถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับต่างๆตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อที่จะการพัฒนาการศึกษา (กอปศ.) more “ศธ.ประเมินการใช้อังกฤษเด็ก-ครูออนไลน์”

“หมออุดม” เผยมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนเหมือนเดิม

0
February 7, 2018
หมออุดม เผยมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนเหมือนเดิม

“หมออุดม” เผยมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนเหมือนเดิม รับรองมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนตามอาเซียนเป็นไปด้วยความสมัครใจ-ไม่บังคับ ชี้ผลดีเป็นสากล เด็กมีเวลาในการเตรียม 4 เดือนก่อนเข้ามหา’ลัย วันนี้( 6 ก.พ.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ อ้างอิงถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.)ขอให้มีการคำนึงเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เพราะส่งผลกระทบต่อการฝึกประสบการณ์ในการสั่งสอนของนิสิตนักศึกษาสายครูอย่างมาก ว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ไม่แนวนโยบายหรือเป็นกฎหมายออกกฎให้มหาวิทยาลัยต้องเปิดปิดภาคเรียนในช่วยไหน more ““หมออุดม” เผยมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนเหมือนเดิม”